Burchtstappers Herzele vzw

Home Historiek Bestuur contact wandelingen Busreizen mededelingen Foto's 2020 Clubwinkel sponsors
Onze facebookpagina

  1/04/2020 17:25:12 - Privacy

                     

1e) Informatieplicht van de organisatie (brochure vrijwilligerswerk)

De organisatie moet de vrijwilliger informeren voor hij met zijn activiteiten start. De wet legt vast wat de vrijwilliger minstens moet weten:

" Het doel van onze organisatie: Wandelingen organiseren

" Het soort organisatie: Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)

" De verzekeringen die er voor vrijwilligers zijn afgesloten: Sport verzekering via Wandelsport Vlaanderen vzw. (WSVL vzw.), ter inzage op de zetel van onze club.

" Dat de vrijwilliger zich moet houden aan de geheimhoudingsplicht.

2e) Meldingsplicht van bepaalde categorieën vrijwilligers

Deze vrijwilligers in spe hebben meldingsplicht en moeten op voorhand specifieke formulieren invullen. Het gaat om volgende categorieën:

" Deze categorieën zijn onder andere, brug gepensioneerden, werklozen, leefloners, personen met een ziekte of invaliditeitsvergoeding en ambtenaren.

Voor de categorie brug gepensioneerden en werklozen heeft de federatie (WSVL vzw.) een algemene toelating gevraagd en verkregen.

Deze info is terug te vinden in de brochure “vrijwilligerswerk” en in ons  “intern reglement”, dit ter inzage op de zetel van de club.

Meer info? Bron: www.vlaanderenvrijwilligt.be